Login / Register    » RSS GEMA Feed

Nuwun Sewu

wahyu fajar sanjaya's picture

Nuwun Sewu dalem badhe nunut ngisi artikel wonten mriki.

Sederek-sederek seiman, kito sadoyo gesang wonten donya kang kebag ing dosa. Dados, amargi kito sampun ditimbali kalian Gusti supados dados putranipun Gusti, kito kedah saged neladani lan dados tulodho kagem tiang sanes kang dereng sumerep lan tepang kaliyan Gusti Yesus kristus.

Langkah pertama, kito umpami liwat ing celak ipun tiyang sanes, kedah matur nuwun sewu.

Submitted by wahyu fajar sanjaya on 31 July, 2010 - 12:55

Komentar