Login / Register    » RSS GEMA Feed

KJ 048. Kemuliaan Bagi Bapa

admin's picture

1. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

Submitted by admin on 18 April, 2011 - 11:06

Komentar