Login / Register    » RSS GEMA Feed

Ada Berkat di Balik Persoalan -- Jonathan Prawira

santi's picture

Album "Melangkah Pasti" (Bahana Trinity 2008)
1=E 4/4 8 Beat                   

E             B/D#  A/C#       E/B A            G#m F#m           B
Sa-at se-ka-rang  yang ku-a-la-mi  bu-kan se-per-ti yang ku-i--ngin-i
Sa-at se-mu-a     yang ku-te-ri-ma bu-kan se-per-ti yang a-ku pin-ta

A                Am     G#m              C#m
Ku pan-dang  se-ba-gai  sa-at me-mi---kul  sa-lib

    F#m            B           B
Ba-gi-Mu  ya  Tu-han
Ba-gi-Mu  ya--------------Tu-han

Reff:        E                 G#       C#m
      Bi-la Kau me-ngi-jin-kan ku me-ngam-bil ba-gi-an

                E#m                    B
      Di da-lam pen-de-ri-ta-an-Mu Tu-han

             E                  G#    C#m
      Ber-ar-ti Kau me-ran-cang a-gar 'ku di-mu-lia-kan

               F#m           B          E
      A-da ber-kat di ba-lik per-so-al-an

Submitted by santi on 29 September, 2010 - 13:57
 

Komentar